احضار سفیر ایران در آلمان برای پاسخگویی درباره جاسوسی سپاه قدس

وزارت خارجه آلمان به علی ماجدی تدکر داده است که «دولت آلمان تحت هیچ شرایطی قانون‌شکنی جمهوری اسلامی را تحمل نخواهد کرد.»