اعتراض خانواده مفقودین در ادامه آتش‌سوزی نفتکش ایرانی

از سرنوشت ۳۱ خدمه نفتکش ایرانی همچنان اطلاعی در دست نیست. خانواده مفقودین تجمع کردند و مخالفان دولت از این سانحه برای فشار بر دولت روحانی استفاده می‌کنند.