ماجرای دکتر سمیعی، هاشمی شاهرودی: یقه سفیدهای میان‌مایه

«پرفسور» سمیعی «فخر ملی» است و نشان و نمادی از «نخبگان خوب» که در این سال‌ها به مدد رسانه به جامعه و افکار عمومی غالب شده‌اند. او چشم در چشم همه دروغ می‌گوید که پزشک مورد اعتماد حاکمان است.