هاشمی شاهرودی از آلمان فرار کرد

در ۱۰ سالی که رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست قوه قضائیه را به عهده داشت بیش از ۲۰۰۰ نفر اعدام شده‌اند. یک سیاستمدار آلمانی و عده‌ای از ایرانیان از او اعلام جرم کرده بودند.