دادستان کل ایران درباره مرگ بازداشت‌شدگان در زندان: خودکشی کرده‌اند

محمدحعفر منتظری، دادستان کل ایران گفته کشته‌شدگان در بازداشتگاه‌ها خودکشی کرده‌اند. او درباره وضعیت بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر هم گفته کسانی که نقش مهمی در تخریب نداشتند، آزاد شده‌اند و تعداد اندکی باقی مانده‌اند.