وزیر خارجه آلمان: آمریکا حق دارد نگران دخالت ایران در خاورمیانه باشد

در نشست چندجانبه در بروکسل فقط برجام به بحث گذاشته نشد. نقش ایران در خاورمیانه هم یکی از موضوعات این اجلاس بود. وزیر خارجه آلمان نیز مانند همکارانش می‌گوید برجام باید حفظ شود.