تهران در آستانه جیره‌بندی آب آشامیدنی

میزان بارندگی در استان تهران و البرز به نسبت سال گذشته ۷۰ درصد کاهش یافته. نیمی از جمعیت تهران در خطر بی‌آبی قرار گرفته. احیای طرح سال ۹۳ در دستور کار دولت است.