معمار خودمختاری کردستان سوریه: جنگ تا سال ۲۰۲۱ ادامه می‌یابد

آلدار خلیل می‌گوید تلاش روسیه برای پایان دادن به جنگ در سوریه شکست خورده و آمریکا عجله‌ای ندارد از مناطقی که در آن‌ها به کردها کمک کرده خارج شود.