وزارت خارجه ایران: تحریم آملی لاریجانی با “واکنش جدی” پاسخ داده خواهد شد

تهران تصمیم ترامپ برای حفظ «مشروط» برجام و اعمال تحریم‌های جدید علیه ۱۴ شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی را ادامه دشمنی‌های او خوانده. اروپا هم گفته از پیاده‌سازی کامل برجام حمایت می‌کند.