Share

در جریان اجرای یک گروه چینی در سومین شب از جشنواره موسیقی فجر، روسری یکی از زنان نوازنده این گروه افتاد. یک مأمور زن از حراست جشنواره فجر در میانه اجرای زنده این گروه در فرهنگسرای نیاوران، چادر سیاهی بر سر این نوازنده انداخت.

عکس‌ها از Mohammad Moheimany

Share