وزارت کشور: از آغاز دولت روحانی ۴۳ هزار تجمع داشتیم

سخنگوی وزارت کشور می‌گوید از زمان آغاز به کار دولت حسن روحانی تا کنون ۴۳ هزار تجمع برگزار شده است.