ویدیو: افشای بخش‌ تازه‌ای از نشست مجلس خبرگان_ پذیرش استعفای آیت‌الله منتظری

ویدیو: افشای بخش‌ تازه‌ای از نشست مجلس خبرگان_ آغاز جلسه و پذیرش استعفای آیت‌الله منتظری. ویدیو را در سایت زمانه ببینید.