دستفروشی در خیابان ولی‌عصر تهران ممنوع می‌شود

با نزدیک شدن به آخرین ماه‌های سال، برخورد با دستفروشان در تهران شدت می‌گیرد. معاون شهردار منطقه ۱۱ از آغاز طرح «جمع‌آوری دستفروشان» در چند روز آینده خبر می‌دهد.