سازمان آزادی‌بخش فلسطین شناسایی اسرائیل را تعلیق کرد

محمود عباس گفته بود اسرائیل به پیمان صلح اسلو پایان داده است. حماس در جریان این نشست عباس را متهم کرده بود که آرزوهای مردم فلسطین را برآورده نمی‌کند.