آمریکا نیمی از کمک‌های مالی به آوارگان فلسطینی را قطع کرد

دولت آمریکا در واکنش به سخنرانی محمود عباس، ۶۵ میلیون دلار از بودجه سازمان ملل برای کمک به آوارگان فلسطینی را بلوکه کرد. دبیرکل سازمان ملل نسبت به پیامدهای این اقدام هشدار داد.