ترکیه: آمریکا از حمایت کردها دست برندارد به شمال سوریه حمله می‌کنیم

در واکنش به احتمال ایجاد نیروی مرزی توسط آمریکا و کردها در شمال سوریه، ترکیه می‌گوید احتمال حمله به شمال سوریه هر زمان ممکن است.