انتخابات عراق: دسته‌کشی و جنگ قدرت مدام حادتر می‌شود

پس از فروپاشی ائتلاف انتخاباتی حیدر عبادی با حشد شعبی، در فقط ۲۴ ساعت، موقعیت نخست‌وزیر عراق به خطر افتاده است