اعلام «وضعیت بحرانی» در خوزستان

افزایش تصاعدی غلظت ریزگردهای معلق در هوا به تعطیلی مدارس و ادارات و اختلال در پروازهای استان خوزستان منجر شده. در حال حاضر فقط مراکز بهداشتی و درمانی به کار خود ادامه می‌دهند.