کردهای شمال سوریه: روسیه شریک جرم ترکیه است

ارتش ترکیه با ۷۲ جنگنده به ۱۰۸ هدف متعلق به ی پ گ حمله کرده. به گفته این گروه، شش غیرنظامی در این حملات کشته و ۱۳ غیرنظامی دیگر زخمی شده اند.