مرگ‌ معترضان در بازداشتگاه‌ها: رئیس پزشکی قانونی به مجلس فراخوانده شد

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان گفته برای «بررسی علل خودکشی برخی از بازداشت‌شدگان حوادث اخیر» رییس پزشکی قانونی کشور به مجلس دعوت شده است.
همزمان علی مطهری، نائب رئیس مجلس خبر داد که بازدید از اوین ظرف هفته آینده صورت می‌گیرد. به گفته او، دادستان تهران نیز موافق این بازدید است.