Share

مغازه‌داران پاساژی در تبریز به جای مانکن زن از پیکره “قو” برای تبلیغ لباس‌هایشان استفاده می‌کنند.

در این پیکره‌ها به جای سر و گردن زن از کله قو استفاده می‌شود. در واقع، به جز سر و گردن دیگر اندام این مانکن‌ها همانند یک بدن زنانه است.

چند سال پیش نیروی انتظامی تهران دستور داده بود مانکن‌‌های پشت ویترین فروشگاه‌ها یا نباید سر داشته باشند یا حداکثر باید نصف یک سر را داشته باشند. پلیس گفته بود برخی مانکن‌های فعلی «غیر متعارف»، «برجسته» و «بسیار زننده» هستند.

 

 

Share