وزارت خارجه آمریکا: ترکیه جان غیر نظامیان کرد را به خطر نیندازد

چراغ سبز آمریکا به ترکیه برای پیشروی مشروط در شمال سوریه، مخالفت فرانسه. شورای امنیت جلسه فوق‌العاده برگزار می‌کند. فعالان سیاسی کرد ایرانی عملیات ترکیه را محکوم کرده‌اند.