تیلرسون: کارگروهی برای یافتن نواقص برجام تشکیل می‌شود

برجام ۲ به تدریج تحقق پیدا می‌کند. اعمال تغییراتی در توافق هسته‌ای برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران در درازمدت، کاهش نفوذ ایران در خاورمیانه و برنامه موشکی جمهوری اسلامی.