بازسازی مناطق زلزله‌زده کرمانشاه ۳۲۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد

بنیاد مسکن اعلام کرده که میزان خسارت‌ها در زلزله کرمانشاه بسیار بیشتر از آن چیزی است که دولت پیش‌بینی کرده بود. رقم خسارت‌ها تا حدود دو برابر افزایش پیدا کرده است.