تأمین بخشی از بودجه مقابله با ریزگردها از صندوق توسعه ملی

بحران زیست‌محیطی در استان خوزستان فقط سلامت مردم را به خطر نینداخته. استخراج نفت را هم دشوار کرده. خامنه‌ای ناگزیر شد اقدام کند.