دستفروشی در اردبیل ممنوع شد

شهرداری اردبیل به خواست بازاری‌ها با دستفروشان برخورد می‌کند. یک عضو شورای شهر جمع‌آوری دستفروشان را «غیر منصفانه» می‌داند.