جلسه خامنه‌ای درباره محدود کردن فضای مجازی از زبان جنتی

آنچه که در جلسه رهبر جمهوری اسلامی با کارشناسان فضای مجازی مقرر شده را رئیس خبرگان رهبری بیان می‌کند: به جای انسداد شبکه‌های مجازی، کاهش سرعت اینترنت.