آمارهای «سحام‌نیوز» از گزارش وزارت کشور درباره اعتراضات سراسری

سایت «سحام‌نیوز» نوشته است که به متن کامل گزارش نهایی وزارت کشور به حسن روحانی درباره اعتراضات سراسری دست پیدا کرده که ابعاد تازه‌ای از این اعتراضات را روشن می‌کند.