ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

مصطفی تاجزاده: روند مطلق و غیرپاسخگو شدن قدرت در جمهوری اسلامی

چرا خامنه ای با این همه قدرت پاسخگو نیست؟

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

 • مسئله T نوع حکومت است

  خامنه ای 49 سال بود، امثال رفسنجانی و آان 50 نفر اخوند مرتجع می خواستند یک سرسپرده را بت کنند و در لوایش به خودکامگی و ایدئولوژی خرافی و توهمی امپرتوری شیعه ولایی برسند! آنها ایران مستثمره دیدند برای رسیدن حکومت جهانی ولایت اخرالزمانی به مرکزیت مدینه و مکه! انها برای ایرانیت ارزشی قائل نیستند. اینها باری بشریت ارزشی قائل نیستند! می گویند ترامپ فلان و بسیبار است. اکنون سخنرانی ترامپ دیدم و شنیدم، افسوس خوردم خامنه ای حتی یک دهم ترامپ معرفت نداشته. سپاهی و ارتشی ها اخوندها را یک دهم ترامپ عرق ملی ندارند اینها مشتی اجنبی بودند که کشوری مستعد مثل ایران ویرانستان کرند! اینها 1368 امدند یک اخوند 49 ساله خدا ی ایران کردند و حکومت او را بعنوان خدا بر مردم تحمیل کردند. قانون اساسی خودشان را هم نقض کرند. تاجزاده درست می گوید صورت مسئله را، اما راه حل مسئله اشتباه میگیود ، که اینها نمی خواهند بگویند رهبری حتی با قدرت مطلقه قانونی کنند، چون اینها دنبال خدا کردن ربهری هستند! حکومت خدا یعنی حکومت این فرعون ها. سپاهی تو ارگ ایارنی هستی و اگر انسان هستی و اگر فرزند این کشور کودتا کن و این حکومت اخوندی را سرنگون کن. مردم ایران با کمترین هزینه نجات بده و نگذار ایران اسیر جنگ داخلی یا خارجی شود و نگذار باز سالها اسیر ترحیم شود! ترامپ این بار ایران تحریم اساسی خواهد کرد، سپاه و راتش ایارن غیرت کن و حکومت اخوندی سرنگون کن و یک حکومت سکولار برقرار کن. و نگذار 40 سال دیگر اخوندی دیگر خدایی کند بر ایران. حکومت مردم را به مردم به سپار ای سپاهیان و ارتشیان ایران، این کرا به سدت شماش نی استف فقط یک جو عرق ملی و شرافت می خواهد که مطمنا هنز درادی چون فرزند این مردم هستید.

 • مسئله T نوع حکومت است

  در امریکا مردم حکومت می کنند (سخنرانی اخیر ترامپ ) اما در ایران خدا حکومت میکند و خدا یعنی خامنه ای !

 • بشر معمولی

  راه حل چندتا بیشتر نیست! اول به همین زندگی انگلی، زامبی وار خود ادامه دهیم. بدیه است اگر راههای دیگر اتفاق نیفتد اجبرا هیمن زنگدی متعفن و انگلی و زامبی ورا ادامه می دهیم...! راه دیگر انقلاب است! این هم زهینه دراد! بایست خون داد! بایست ریسک را پذیرفت! اما این جبونی و این عافیت طلبی و این ضعف کار مشکل است! اما راه دیگر هم است! یک کور سوی امید و آن کودتا است! کودتا از فرزندان این مردم در سپاه ارتش .. شاید و شاید تحریم اقتصادی در داخل و خارج، اعتصاب گسترده! یک بار دیگر ترایخ تکرار شود! همان طور ارتش پشت شاه خالی کرد! این بار راتش و سپاه بخاطر رمدم بخاطر خودشان پشت دیکتاتور یاخونید خالی کند و به مردم به پیوندد! تنها انگزش نظامیان اعتصاب عمومی و تحریم از داخل و خارج است! اول بایست ارتش و سپاه انگیزه پیدا کند به بیند دیگر پشت دیکتاتور ی ایستادند سودی برای خود و ایران ندارد. اگر مردم عرضه این تحملچند ماه اعتصاب و تحریم را ندارند پس حقشان است تا ابد برده این دیکتاتوری باشند!

 • بشر معمولی

  فقط طی یان 29 سال بیش 1200 ملیارد دلار درامد نفتی کسب کردند!! دوستان یا یک دهم این هم می توان یک حکومت توتالیتر میلتاریستی ساخت. غارتکده ایران می تواند میلیون ها مزدور در خدمت رزیم قرار دهد. سیستم رانت-تبعیض مردم زامبی ورا میکند، اکثریت در یان سیستم زا ماهیت انسانی خارج می شوند. این سیستم بسیار هوشمدانه ماکیاولیستی میان مرم شکاف و بزدلی ترویج داد. مردم به کارهای پست از پارتی بازی تا دزدی واداشت. دیگر همه زد شده ایم تقریبا!! باور نیمکنید! چرا یانق در دانلود نرم افزار و فیلم های خارجی را راحت شده ! اینکه احساس گناهکاری همه می کینم! ما یگر ملتی نجیب نیستیم1 ما مردمان پراکنده ایم! نه ملت هستیم! نه امت! نه هیچی! زامب یورا ! بیچاره! پراکنده و ناتوان ! اسیلمه ! خودباخته! دهها ملیون شهر نشنی ولی فقد شهریگر ی و مدنیت ! ما همه زدیم دیگر ! هر چند افتابه زدیم ! برای لقمه ای نان هر روزه دروغ می گوییم، برادر به برادر رحم نمیکند! سر ارث پدری به جان هم اقتادیم! سالها ارثی که معلومست حق هر کس چقدر است را میان خود تقسیم نمی کینم و ان قدر لفت میدهیم تا ان ارث هدر میرود 1 بدرت عرمان هرد رفت ! باغ پدری را نه می فروشیم ونه آبادش ! باغ پدر ی زخشکید و حال برای گرد و غبارش به جان اقتاده ایم و یکیدگر مقصر جلوه میدهیم. باغ پدری ایران مان خشکیده است! دزد اصلی فرا کرده و به ر یش ما مردم ایران می خندد!

 • بشر معمولی

  جناب "مرد آزاد " شما بایست با سند بگویید سپاه خامنه ای رهبر کرد ؟! نه من که اسناد جدید و سالها مطالعه و تحیل ها ، چیزی الان رسیدم ایسن است: کلیت این نظام و حکومت در دست معدودی انسان قدرت طلب بود، خواستند از میان خودشان یک فرد نسبتا را انتخاب کند، البته بت سازی درست می گیوییدف انها حقیاق زا مردم مخفی کردندف مشخصا امثال رفسنجانی هدفشان این بود این جوان که ده سال در پست های کلیدی بوده و سرسپردگی اش به حکومت اینها نشان داده (خامنه ای) می تواند منافع جاه طلبی اش تامین کند، تا حدودی درست حدس زده بودند، خامنه ای جوان سی سال حکومت کرد و با داستان پلیس خوب پلیس بد (جانح بازی اسوا گرا و اصلاح طلب) توانستند 20 سال عمر بیشتر بخرند، میان مردم با بسیجی و سپاهی و خودی و غیر خودی کردند شکاف بیندازند،

 • مرد آزاد

  مرگ خامنه ای تاثیر چندانی در اوضاع ایران نخواهد داشت و سپاه همانطور که سال 68 رهبر تعیین کرد این بار هم رهبر دلخواه خود را تعیین خواهد کرد اما یک نکته مهم اینه که اون عده از مردم که خامنه ای را قبول دارند و به عبارتی می پرستند هیچ یک از کسانی که احتمالا جانشین او می شود را مثل او قبول ندارند و در واقع جایگاه رهبری بعد از خامنه ای بسیار سست خواهد شد و جایگاه مردمی اش که الان یک سوم است به یک دهم کاهش می یابد و سپاه که از خامنه ای بتی ساخته بود حالا باید به فکر بت سازی شخص جدید باشه

 • bijan

  اگر وضعیت ایران مانند لبنان است چرا قانون اساسی مشابه لبنان نباشد ؟! ادغام رهبری و ریاست جمهوری چه مشکلی را حل میکند؟! مشکل وجود نهاد دین در حکومت است که تا وقتی بر قرار است عاقبتی جز ویرانی برای کشور نیست . . روحانیت باید به حوزه ها برگردد و از قدرت کنار بکشد تا همان جایگاهی که در گذشته میان مردم داشت مجددا باز یابدو کشور نیز پایدار بماند.