کردهای سوریه در کنگره سوچی روسیه شرکت نخواهند کرد

گروه‌های اصلی کردهای سوریه دعوتنامه نهایی برای شرکت در کنگره «گفت‌وگوی ملی سوریه» در سوچیِ روسیه را دریافت نکرده‌اند. آن‌ها می‌گویند در پی حمله ترکیه به عفرین  در این کنگره شرکت نخواهند کرد.