شگفت‌زدگی آمریکا از توقف مانورهای سپاه در خلیج فارس

پنج ماهی هست که از مزاحمت قایق‌های تندرو سپاه در خلیج فارس خبری نیست. مقامات نظامی آمریکا می‌پرسند چه اتفاقی افتاده؟ وحشت از اقتدار آمریکا یا ترس از لغو برجام؟