#اعتراضات – از میان آن‌ها: انجمن صنفی داروسازان ایران

این مجموعه دربرگیرنده اخبار اعتراضاتی است که روز جمعه ۶ بهمن صورت گرفته یا در این روز منتشر شده و با اخبار جدید بروز می‌شود.