نامه دوم محسن مخملباف به مصطفی تاجزاده: استبداد دینى برانداختنى است

محسن مخملباف − اگر دو سال دیگر نظام استبداد دوام بیاورد، زلزله‌ى تغییر، ویرانگرتر از گذشته خواهد بود.