رهبران سیاسی مصر انتخابات را تحریم کردند

در حالی‌که تاکنون عبدالفتاح سیسی تنها کاندیدای ریاست جمهوری است، فشار بر رقبای سیاسی او افزایش یافته است. مخالفان می‌گویند بر انتخابات «فضای ترس» حاکم است.