دختر خیابان انقلاب تنها نماند: اعتراض یک زن دیگر به حجاب اجباری

ما بیشماریم: یک زن ایرانی دیگر هم در صبح برفی تهران، روی سکو ایستاد و حجابش را از سر برداشت. تصاویری از این حرکت اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.