عفرین: حمله‌ای با داغ نام مسکو

مسکو، تهران و دمشق، از حمله ارتش ترکیه و متحدانش به مبارزان کرد عفرین در سوریه، هر یک سود قابل توجهی می‌برند. و بدون موافقت ضمنی روسیه، عملیات نظامی موسوم به شاخه زیتون، در منطقه نسبتاً آرام عفرین، نمی‌توانست صورت بگیرد.