#اعتراضات – از میان آن‌ها: دختران خیابان انقلاب

این مجموعه دربرگیرنده اخبار اعتراضاتی است که روز دوشنبه ۹ بهمن صورت گرفته یا در این روز منتشر شده و با اخبار جدید بروز می‌شود.