دعوت کاخ سفید از اعضای شورای امنیت برای دیدن بقایای موشک انصارالله

آمریکا می‌گوید موشک به نمایش گذاشته شده را ایران به دست حوثی‌ها رسانده. ترامپ از جامعه جهانی خواست که اگر برجام را می‌خواهد، با برنامه موشکی ایران مقابله کنند.