اعتراض سازمان عفو بین‌الملل به اعدام یک جوان ۲۲ ساله در ایران

علی کاظمی ظهر ۱۰بهمن در زندان بوشهر به دار آویخته شد. گفته می‌شود او تا یک ساعت پس از اجرای حکم اعدام در قید حیات بوده و نهایتا در بیمارستان جان باخته است.