انتشار ویدئوی برخورد فرماندار گلپایگان با یک خبرنگار- عذرخواهی استاندار اصفهان و احضار فرماندار

فرماندار گلپایگان به یک خبرنگار توهین کرده. وزارت کشور و استادار اصفهان واکنش نشان دادند و فرماندار را احضار کردند. ویدیویی از برخورد توهین‌آمیز فرماندار گلپایگان.