کارن وفاداری: اموال دوتابعیتی‌ها همواره در خطر فروخته شدن است

این زندانی زرتشتی دوتابعیتی به سرمایه‌گذاران با تابعیت دوگانه هشدار داده که جمهوری اسلامی می‌تواند با استناد به ماده ۹۸۹ قانون مدنی از آن‌ها سلب مالکیت کند.