اعتصاب در نیشکر هفت‌تپه ادامه دارد

نیروی انتظامی در محل قدیمی‌ترین کارخانه تولید شکر ایران مستقر شد. تلاش مأموران برای باز کردن راه ورود به کارخانه بی‌نتیجه ماند. کارگران به عدم پرداخت دستمزدها معترض‌اند.