مأموران امنیتی در یک اقدام هماهنگ چندین فعال مدنی را بازداشت کردند

بهنام موسیوند، سعید اقبالی، شیما بابایی، محمد معصومی و داریوش زند بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند. این بازداشت‌ها سازماندهی شده بود.