ابراز نگرانی عفو بین‌الملل از احتمال «بدرفتاری» با فعالان مدنی بازداشت‌شده در ایران

عفو بین‌الملل نسبت به بازداشت هماهنگ‌شده شش فعال مدنی در ایران اعتراض کرد و نسبت به امکان «بدرفتاری» با آنها در بازداشتگاه هشدار داد. یک‌تن از آنها دست به اعتصاب غذا زده است.