طارق رمضان به اتهام تجاوز در بازداشت موقت باقی می‌ماند

طارق رمضان، اسلام‌شناس مشهور سوئیسی و استاد مطالعات اسلامی دانشگاه آکسفورد بریتانیا به دلیل اتهام تجاوز در فرانسه در بازداشت موقت باقی می‌ماند. این اتهام هنوز اثبات نشده است.