تجمع دراویش در پاسخ به حضور مأموران امنیتی مقابل منزل قطب دراویش گنابادی

نیروهای امنیتی به خیابان محل اقامت نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی رفته‌اند و در واکنش ده‌ها درویش در محل حاضر شده‌اند و تعداد آنها در حال افزایش است.