رنج کارگران معدن یورت و تبلیغات دولتی دهه فجر

یکی‌ از کارگران: معدن حالا هم مثل روز اولش است. این روزها می‌رویم سر کار و خودمان را به خدا می‌سپریم. معدن فقط ۲۰ روز تعطیل بود، بعد با همان نیروهای قبلی سرکار برگشتیم.