سال ۹۵ آلودگی هوا جان ۲۰ هزار تن را در ایران گرفت

در ماه گذشته مدارس تهران به دلیل آلودگی چندین‌بار تعطیل شد. به گفته معاون وزارت بهداشت، پنج‌هزار تهرانی در سال ۹۵ بر اثر آلودگی هوا جان‌شان را از دست دادند.