اختلاف اسرائیل و لبنان بر سر چیست؟

تنش میان اسرائیل و لبنان بالا گرفته است: این بار بر سر ذخایر نفتی و گازی دریایی. اختلاف دو کشور بر سر تعیین مرزهای «منطقه انحصاری اقتصادی» و احداث دیوار حائل دریایی است.