«۹۶ درصد شهرهای خوزستان دچار مشکل آب خواهند شد»

علیرضا قرینه، معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب خوزستان نسبت به وضعیت آب در این استان هشدار داد و گفت اگر شرایط کنونی ادامه یابد ۹۶ درصد شهرهای خوزستان دچار مشکلات کمی و کیفی آب خواهند شد.